KINDERFYSIOTHERAPIE

Maak direct een afspraak voor kinderfysiotherapie!

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te bewegen. Ieder kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Bij sommige kinderen duurt het langer of verloopt de ontwikkeling anders dan bij leeftijdgenoten. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde beweging of vaardigheid onder de knie te krijgen. Soms moet een kind, door een ziekte of aandoening, ook leren om met minder mogelijkheden zo goed mogelijk te functioneren. Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut.

DSC_4713

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen met bewegingsvaardigheden. Het gaat dan om kinderen die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak. Ook kunnen kinderen moeite hebben op sociaal-emotioneel vlak.

De behandeling

Er vindt eerst een intake plaats, bestaande uit een gesprek en een onderzoek. Door informatie van ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen ontstaat een volledig beeld van het motorische niveau van het kind. Vervolgens stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht. Soms is advies voldoende. Bij chronische klachten duurt de behandeling een langere tijd.
Zuigelingen behandelen we aan huis. De therapie zal vooral bestaan uit hanterings- en speladviezen aan de ouders. Zij kunnen deze dan bij de dagelijkse verzorging betrekken. De behandeling bestaat voornamelijk uit bewegingstherapie waardoor kinderen leren hun motorische vaardigheden te verbeteren of ontwikkelen.

Bij kinderfysiotherapie moeten kinderen vaak oefeningen om de lichamelijke vaardigheden te verbeteren of te ontwikkelen. Niet alleen de kinderfysiotherapeut is hiermee bezig maar er wordt ook van de ouders en kinderen verwacht dat zij thuis aan de slag gaan.

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Een kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen tot 18 jaar. Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Veelal worden deze herkend door artsen van het consultatiebureau of de huisarts. Hoe eerder het kind door een kinderfysiotherapeut behandeld wordt, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling zal zijn.

Oudere kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar lichamelijke, maar ook sociale klachten van ondervinden, zoals moeite met spelen op het schoolplein. Een kinderfysiotherapeut kan hierbij helpen.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:
• Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht);
• Longfunctie (astma/ cystic fibrosis);
• Gegeneraliseerde hypermobiliteit;
• Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling;
• Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida);
• Developmental Coordination Disorder (DCD);
• Excessief huilen zuigeling;
• Spierziekten;
• Lichamelijk onverklaarbare klachten;
• Overgewicht in relatie tot bewegen;
• M. Perthes;
• Syndroom van Down;


Overige informatie

Wilt u meer weten over kinderfysiotherapie? Bent u benieuwd of wij uw zoon of dochter kunnen ondersteunen of helpen? Neem dan contact met ons op.


https://www.fysiofitt.nl/wp-content/uploads/2016/08/DSC_4574-2.jpg

GRAVIN SABINASTRAAT 34-G
3284 AP ZUID-BEIJERLAND - 0186 662531

Copyright © FysioFitt 2023