TARIEVEN MEDISCHE TRAINING

Medische Training (1 x per week) per maand €42,50

Medische Training (2 x per week) per maand €69,50

Maak direct een afspraak voor een gratis proefles!

Huishoudelijk reglement medische training

• Er is een opzegtermijn van 1 maand om de medische training te beëindigen. Bij voorkeur via e-mail melden. (info@fysiofitt.nl )
• Tijdelijk stopzetten van trainingen in verband met vakantie of wat langer durende ziekte kan alleen per e-mail.
• Er is een termijn van 1 maand om te veranderen van 2 x per week trainen naar 1 x per week.
• Ten behoeve van de hygiëne wordt u geacht een handdoek te gebruiken in de oefenzaal en (sport) schoeisel te dragen waarmee u niet buiten loopt.
• De kosten voor medische training dienen per maand voldaan te worden. U ontvangt hiervoor een nota.
• FysioFitt behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
• FysioFitt behoudt zich het recht voor om in geval van calamiteiten één of meerdere trainingen te annuleren. Uiteraard ontvangen de betrokkenen hierover bericht.
• FysioFitt behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen iemand de toegang tot de praktijk te weigeren.
• FysioFitt is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade aan goederen van sporters/deelnemers hetzij binnen, hetzij buiten het gebouw aan het Gravin Sabinastraat 34G.
• FysioFitt is niet aansprakelijk voor ongevallen van deelnemers veroorzaakt door negeren van instructies. . Iedereen die deelneemt aan medische training heeft zijn/haar inschrijfformulier naar waarheid ingevuld.
• Om goede begeleiding en beperkte groepsgrootte te kunnen garanderen, kunt u alleen trainen op afspraak.
• Wijzigingen bij voorkeur via e-mail doorgeven. (info@fysiofitt.nl)
• Trainingen die op feestdagen vallen kunnen op ander dagen ingehaald worden.
• Deelname aan de medische training gebeurt op eigen risico


GRAVIN SABINASTRAAT 34-G
3284 AP ZUID-BEIJERLAND - 0186 662531

Copyright © FysioFitt 2023