VERZEKERING

Fysiofitt heeft contracten met alle grote verzekeraars. U kunt terecht met of zonder verwijzing van huisarts of specialist. De vergoeding door de verzekering komt uit uw aanvullende pakket en gaat dus niet van uw eigen risico af.
De vergoeding van fysiotherapie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering en de zogeheten “chronische lijst”. In uw polis kunt u zien voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent. Indien het niet duidelijk is, vraag het uw fysiotherapeut.

Staan uw klachten mogelijk op de chronische lijst?

De vergoeding is afhankelijk van uw diagnose of aandoening. Wanneer uw aandoening voorkomt op de “chronische lijst” heeft u recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Op deze lijst staan alle aandoeningen die in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Vraag uw behandelend fysiotherapeut of uw aandoening hierop voorkomt. Echter voor de eerste 20 behandelingen bent u aangewezen op uw aanvullende verzekering. Pas na de 20e behandeling gaat de vergoeding vanuit de basisverzekering in.

Staan uw klachten niet op de chronische lijst?

Wanneer uw aandoening niet voorkomt op de chronische lijst bent u afhankelijk van de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. De meeste verzekeringen vergoeden fysiotherapie. Vaak is er wel een maximaal aantal behandelingen opgenomen of een maximaal bedrag. Controleer goed waar u recht op heeft en zorg ervoor dat u goed verzekerd bent.

Hoe is de vergoeding voor kinderen tot 18 jaar?

Voor kinderen tot 18 jaar gelden andere voorwaarden. Voor uw kind worden de eerste 18 behandelingen altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna kan er nog vergoeding plaatsvinden vanuit de aanvullende verzekering van de ouders.

Vergoeding fysiotherapie 2019

Bekijk de vergoedingen per zorgverzekeraar


GRAVIN SABINASTRAAT 34-G
3284 AP ZUID-BEIJERLAND - 0186 662531

Copyright © FysioFitt 2023